Werner Herzog hayatını sadece uzlaşmaz filmler yaratmaya değil, uzlaşmaz sinemacılar yetiştirmeye de adadı.
Münihli yönetmen yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca, genç sinemacılara yaratıcılığın vahşilğinde gezinmeleri sürecinde yol gösterd